Korisnički servis

Naručivanje

Kupac kada izabere proizvod treba da pozove kontakt telefon i da proveri da li izabranog proizvoda ima na lageru. .

Kupac može izabrati proizvode iz asortimana prodavca i kupiti ih koristeći dugme "dodaj u korpu", u takozvanu kupovinu. Ako kupac kliknena dugme "kupi sad", on daje obavezujuću ponudu za kupovinu robe u korpu. Kupac će zatim dobiti automatsku potvrdu o prijemu pošte,koja prikazuje sadržaj narudzbine kupca. Ova automatska potvrda ne predstavlja prihvatanje ponude. .

Ugovor nije zakljućen do proglašenja prihvatanja od strane prodavca.Prodavac ima pravo,ali nije obavezan,da prihvati ponudu ugovora od strane kupca u roku od 14 dana od prijema narudzbine. .

Prodavac izjavljuje svoje prihvatanje slanjem e-mail potvrde. .

Prodavac je obavezan da isporuči robu koja je specificirana u profakturi po kojoj je Kupac izvršio uplatu a Kupac da uplati iznos na način na koji je dogovoreno. .

Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za profakturu i isporuku robe (Ime i prezime, JMBG, puna adresa boravišta, veličina i model artikla) .

Prodavac ima obavezu da po prijemu potrebnih podataka od Kupca pripremi profakturu za plaćanje, koja predstavlja pisani akt kojim se definiše roba i cena konkretne kupoprodaje, kao i instrukcije za uplatu

Placanje i cene

Kupac može da plati robu nalogom za uplatu u banci i pouzećem prilikom preuzimanja robe. Cena svakog artikla su prikazane na sajtu prodavnice.U cenu je uračunat porez .

Dostava i isporuka

Isporuka se vrši na adresu za isporuku odredjenu od strane kupca, Isporuka se vrši samo na teritoriji Republike Srbije. .

Prodavac je dužan da obavesti kupca o tačnoj adresi i vremenu isporuke. Dostava robe je besplatna i vrši se kuritžrskom službom.

Povraćaj i reklamacija

OGI doo garantuje kvalitet i originalnost robe koju isporučuje prilikom on-line prodaje.. Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe. .

Prilikom preuzimanja paketa Kupac u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverava paket. Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva da se napravi zapisnik o reklamaciji.

U slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknađuje nastale troškove. .

Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti sa proizvodima oštećenim usled ne odgovarajuće upotrebe. .

Zvaničan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice možete pronaći ovde.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Rok za postupanje po reklamaciji iznosi 8 dana od dana prijema reklamacije, u kom roku će se trgovac izjasniti o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. .

Zamena proizvoda može se izvršiti u roku od 15 dana od dana dostave na kućnu adresu uz račun i originalno pakovanje proizvoda. Troškove ovakvog povraćaja snosi OGI doo Valjevo

Potrošač ima pravo da jednostrano raskine ugovor na obrascu za jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača , odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik. .

Kupac snosi troškove, koji nastaju pri vraćanju robe. Robu je potrebno u odgovarajućoj ambalaži dostaviti lično ili poslati na adresu firme OGI doo Valjevo. .

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. .

Jednostranim raskidom ugovora potrošač se oslobađa svih obaveza. Izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. .

Član 37. Zakona o zaštiti potrošača

Jednostranim raskidom ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija prestaju obaveze ugovornih strana koje su nastale zaključenjem ugovora na daljinu odnosno ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.:

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora. .

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Ako je pre isteka roka za jednostrani raskid ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, roba prešla u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, potrošač je dužan da u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o jednostranom raskidu ugovora, robu pošalje ili preda trgovcu ili trećem licu koje trgovac ovlasti da primi robu, osim ako je trgovac ponudio da sam preuzme robu od potrošača. U ovom slučaju potrošač snosi isključivo neposredne troškove vraćanja robe trgovcu.

Održavanje i nega

Da bi se odrzao kvalitet obuće,odrzavanje treba vršiti redovno.Informacije i upustva možete nadji na etiketi artikla. .

Opšte informacije

Ukoliko imate bilo kakav razlog za zalbu, molimo vas kontaktirajte nas gde ćemo pokušati da vam damo rešenje na licu mesta. .

Kontakt

Ako imate dodatna pitanja molimo Vas da nam pošaljite Vaš zahtev putem e-maila ili kontakt telefona od 9,00 do 20,00h. .

email: prodaja@ogi.rs.

Telefon:014-223720. .

S poštovanjem, .

OGI doo

NEDAVNO PREGLEDANO
No recently views items
Clear All